Sundsvalls simsällskap
Författarbild

Folkspels storsatsning JOYNA, start 3 april

Vår förening har valt att vara med vid lanseringen av Folkspels storsatsning JOYNA.

Vår förening har beslutat att satsa på en intäktsmöjlighet tillsammans med Folkspel genom deras nya digitala prenumerationslotteri JOYNA. Vi ser en möjlighet till att skapa löpande intäkter som kommer påverka verksamheten positivt. Du som medlem kommer vara en nyckel för att vi ska bli framgångsrika i denna satsning, mer info kommer. Mer om JOYNA på www.folkspel.se/joyna

Dela nyheten