Sundsvalls simsällskap

Välkommen till Sundsvalls simsällskap!

Vi är en elitsatsande simförening bildad redan 1871. Hos oss kan du simma från 4 års ålder med start i simskolan och sedan fortsätta så länge du vill då vi erbjuder alla steg inom simning, även mastersimning.

1000

barn i simskola

200

barn och ungdomar i tränings- och tävlingsgrupper

25

utbildade ledare i vår verksamhet

Våra anställda

Annika Edin

Klubbchef

Jörgen Edin

Ansvarig tränare för tävlingsverksamheten

Caroline Ytterström

Simskoleansvarig

Vår styrelse

Sara Tjernström

Vice ordförande

Niklas Boman

Sekreterare

Vår valberedning

Emma Duvskog

Valberedare

Vakant

Valberedare

Policys, stadgar och stipendier

GDPR

Läs om hur och varför vi sparar dina personuppgifter samt vilka rättigheter du har.

Stadgar

Här hittar du våra stadgar.

Alkohol- och drogpolicy

Alkoholhaltiga drycker och droger är strikt förbjudna, läs mer i vår policy.

Medlemspolicy

I vår medlemspolicy berättar vi om vilka förväntningar vi har på dig och vad du kan förvänta dig av oss.

Delfinstipendiet

Stipendiet delas varje år ut till två ungdomar under 18 år, en tjej och en kille.

Vår historia

Sundsvalls kallbadhus 1879
Undertecknande, öfvertygade att simkonsten är af stor vigt såväl genom dess stärkande och helsobringande följder som genom sin egenskap af räddningsmedel, taga sig härmed friheten inbjuda alla välfrejdade män och ynglingar här i staden och dess omnejd till bildande af ett simsällskap, hvars hufvudsyfte skall vara att på lämpligt sätt söka befordra simkonsten och dess utbredning samt bringa enighet och sammanhållning i sträfvandena för detta mål. Listor för teckning finnas tillgängliga hos simläraren i badhuset och torde ledamotsteckning ske snarast möjligt på det sällskapet med första må konstituera sig.
 
Sundsvall den 20 juli 1879.
E. Berggren.
Gotlob Näsman.
Th. R. Thuresson.
J. A. Struve.
C. G Wickberg.
K. A. Andersson.
 
Källa: Sundsvalls Tidning 1879-07-31