Sundsvalls simsällskap

Våra vanligaste frågor om simskolan

Frågor om anmälan eller bokning

När får mitt barn börja simskolan ?

Hos oss kan barn börja simskolan från och med det år de fyller 4 år. Förutsatt att barnet är redo att vara i grupp utan föräldrar i vattnet. Observera att djupet för nybörjargrupperna är 75 cm på Himlabadet och 90 cm på Alnöbadet. Vänligen mät barnet från golvet upp till axel/haka för att se till att hen verkligen bottnar.

Vad betyder de olika bokstäverna i gruppnamnen ?

Det finns ingen nivåskillnad mellan grupperna med eller utan bokstav. Bokstaven visar vilken del av bassängen gruppen kommer att använda.

När börjar nästa kurs ?

Våra kursstarter sammanfaller med terminsstarterna i början på våren och hösten. Aktuella kurser finns alltid under Anmälan. Simmar ditt barn redan i en grupp skickar vi alltid ut information via mail i god tid. Vi lägger också ut informationen på vår hemsida.

Hur stora är simgrupperna ?

Varje grupp har max 15 barn i gruppen. Lärartätheten är 1 simlärare/4-5 barn.

Hur anmäler jag mitt barn till simskolan ?

Lättast är att anmäla direkt via vår hemsida under anmälan. Observera att cirka 6 veckor före kursstart kommer alla grupper att vara synliga under anmälan men ej bokningsbara. Grupperna blir bokningsbara direkt efter avslutning på föregående termin. Undantaget bokningarna till sommarsimskolan som öppnar under pågående termin.

Har mitt barn förtur till nästa termin ?

Ja! Deltagare i den pågående terminen har förtur till nästa terminsstart. Nya medlemmar kan börja anmäla 3 dagar efter att anmälan för nuvarande medlemmar har öppnat.

Vad kostar simskolan ?

Aktuella priser för våra kurser ser du i samband med anmälan. Till kursavgiften tillkommer en årlig medlemsavgift som inkluderar en försäkring för barnet.

Hur vet jag vilken nivå jag ska anmäla mitt barn till ?

Under Våra Nivåer kan ni läsa förkunskaperna och målsättningar för respektive grupp. Om du fortfarande är osäker kontakta oss med en kort beskrivning på vad ditt barn kan och inte kan göra i vattnet så leder vi dig rätt.

Hur betalar jag ?

Betalningen sker i samband med Anmälan och med kort. För den som önskar finns det möjlighet att dela upp betalningen. Vänligen kontakta oss om ni har problem.

Vad händer om jag ångrar mig ?

Ångerrätten kan utnyttjas med full återbetalning inom 14 dagar från bokningstillfället. Ångerrätten gäller dock inte om bokningen sker mindre än 7 dagar innan kursstart. Då hänvisar vi till våra avbokningsregler.   

Kan jag boka när kursen redan börjat ?

Om du missat att boka simskolan innan den startar finns möjlighet till efteranmälan inom två veckor efter start, om det finns platser kvar. Efter den andra lektionen är grupperna helt stängda.

Vi reducerar inte avgiften vid efteranmälningar.

Kan jag boka privatlektioner ?

Vi erbjuder privatlektioner, i mån av plats, till barn och vuxna. Vid intresse skicka en förfrågan till info@sundsvalls-ss.se.

En bokad privatlektion återbetalas inte vid avbokning, men kan ombokas, om avbokningen sker 24 timmar innan det bokade lektionstillfället.

Hur ser avbokningsreglerna ut ?

Om du har bokat en plats men måste avboka så ska detta skriftligen meddelas till info@sundsvalls-ss.se.

  • Om detta sker 7 dagar innan det första lektionstillfället återbetalas 100% av träningsavgiften. Medlemsavgiften återbetalas ej.

  • Om avbokningen sker innan det tredje lektionstillfället återbetalas 75% av träningsavgiften. Ett avdrag för en administrativ avgift om 25% tas ut. Medlemsavgiften återbetalas ej.

  • Om avbokning sker efter tredje tillfället återbetalas inte träningsavgiften. Undantag gäller vid sjukdom/skada. Om ditt barn blir sjukt/skadat efter tredje tillfället, så att flera simlektioner kommer att missas eller att ni måste avboka ska detta skriftligen meddelas till info@sundsvalls-ss.se tillsammans med ett läkarintyg. Vid sjukdom/skada kan delar av eller hela träningsavgiften komma att bli återbetalningsbar, minus avdraget för den administrativa avgiften på 25% av träningsavgiften. Medlemsavgiften återbetalas ej. 

 
Vi kan tyvärr inte kompensera eller erbjuda återbetalningar om det blir förseningar eller inställda lektioner på grund av omständigheter som Sundsvalls Simsällskap inte kan råda över, t.ex. väder, strömavbrott eller liknande tekniska funktions- eller hälsovådliga fel på badhusanläggningen och inte heller vid situationer av karaktären Force majeure.

Hur fungerar återbetalningen ?

Om du önskar en återbetalning, skicka följande information till: 

info@sundsvalls-ss.se med:

  • Barnets personnummer 

  • Anledning till återbetaning

 
Vi strävar efter att hantera återbetalningar inom 10 arbetsdagar.

Frågor inför simskolan

Får föräldrar vara med i vattnet ?

Nej. Inga föräldrar får vara med i vattnet. Men ni får sitta och titta på under varje lektionstillfälle. Vi ber er dock att hålla avstånd från bassängkanten. 

Vad behöver vi ha med oss till simskolan ?

Baddräkt/badbyxor och handduk. Vi rekommenderar att barnen använder baddräkt eller badbyxor istället för bikini eller badshorts eftersom simning handlar om att lära sig förflytta sin kropp i vattnet samtidigt som man minskar vattenmotståndet. Barn med långt hår ska ska ha det uppsatt eller använda badmössa.

Ska mitt barn använda simglasögon ?

Vi rekommenderar inte simglasögon i Baddaren eller Bläckfisken – då huvudmålet för dessa grupper är att skapa sig vattenvana.

Från Silverpingvinen och uppåt rekommenderar vi att alla barn använder simglasögon för att kunna fokusera på att lära sig simma. Om simglasögonen blir ett störningsmoment rekommenderar vi att använda badmössa under simglasögonen.

Ska mitt barn använda badmössa ?

För barn med långt hår är badmössa det absolut bästa alternativet för att inte riskera att håret hamnar i och/eller över ögon, näsa och/eller mun. Ett annat alternativ är ett väl uppsatt hår som inte lossnar under lektionstiden.

Var är samlingen inför lektionen ?

På Himlabadet samlas barnen utanför dörrarna till multibassängen 5 min innan lektionsstart och när lektionen börjar öppnar en ledare dörrarna och följer med barnen till gruppens samlingsplats.

På Alnöbadet samlas barnen vid “kalasbordet” vid kortsidan av bassängen.

Hur får jag en nyckeltagg ?

Under den första veckan av terminsstart står det en representant från oss i entrén till Himlabadet för att dela ut nyckeltaggar till alla deltagare. Ni använder nyckeltaggen för att komma in till Himlabadet och låsa skåpet. Nyckeltaggen gäller för en deltagare och en förälder/vårdnadshavare.

 

Vad gör föräldrar under lektionen ?

Vi vill att du som förälder finns med ditt barn under lektionstillfället. Föräldrar ska kunna hjälpa barnen till och från lektionen och under lektionstillfället om barnet behöver gå på toaletten eller liknande.

Observera att mobiltelefoner är förbjuda under simlektionerna!

Frågor inför terminen och lektionen

Hur lång är varje lektion ?

Varje lektion är ca 40 min lång med 5 – 8 min på land och 32 – 35 min i vattnet.

Observera att under pandemin har vi tagit bort landövningar och fokuserar på övningar i vattnet.

Hur går en lektion till ?

Barnen samlas i sin grupp i en ring med sina simlärare. Simlärarna tar närvaro, sedan har gruppen en kort uppvärmning på land med fokus på rörelseövningar. Innan barnen hoppar i vattnet kan simlärarna prata om lektionen och utföra vissa armtag på land. Därefter kommer barnen att följa efter en ledare till kanten. De kommer sedan att gå i vattnet efter sin ledare som gör en uppvärmningsövning i vattnet för att sedan spendera tid på de viktiga övningarna för den aktuella nivån för att sedan avsluta med en kort lek. Under Våra nivåer finns mer information om vad som tränas och lärs ut för varje nivå.

Vilka är ledarna ?

Alla våra ledare är utbildade i hjärt- och lungräddning (HLR), en utbildning som vi upprepar med jämna mellanrum.  De har också gått de svenska Simlinjeutbilningarna, utbildning om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) via SISU och Attention. Vi gör allt vi kan för att erbjuda en trygg miljö för barnen i våra simskolegrupper.

Samtliga ledare lämnar också in ett begränsat utdrag från belastningsregistret 1 gång/år.

Vilket simsätt lär ni ut först ?

Vi lär ut ryggsim och crawl samtidigt. Bensparken för ryggsim och crawl är densamma och väldigt enkel motoriskt för barnen att lära sig. Första simsättet är ryggsim – då har simmaren även fria luftvägar.

Varför lär ni inte ut bröstsim först ?

Bröstsim är ett väldigt svårt simsätt motoriskt och koordinationsmässigt för barn. Bröstsimsbensparken börjar vi lära ut i Fisken och i Hajen fortsätter vi arbetet med att lära sig simma bröstsim.

Vad gör jag om mitt barn blir sjukt ?

Stanna hemma!

Som föräldrar eller ansvarig behöver du inte meddela frånvaro till oss. Vi kan tyvärr inte erbjuda ett ”nytt” tillfälle för att kompensera för det missade tillfället.

Vi återbetalar inte missade tillfällen.

Hur tar barnen märken på simskolan ?

Gruppens namn motsvarar märkesmålet gruppen har. Vi testar gruppen kontinuerligt under terminens gång och väver in kraven i undervisningen. Vi har alltså inte en officiell märkestagningsdag. Om du vill veta hur det går för ditt/dina barn – prata med simlärarna eller kontakta oss på kansliet.

Hur vet vi när vi ska anmäla till nästa nivå ?

När ledarna ser att ditt barn har tillräckliga färdigheter meddelar de dig.

Det går att byta till nästa nivå när som helst under terminen. Observera att det inte alltid är möjligt att få behålla samma dag och tid om ditt barn ska byta till nästa nivå under kursens gång.

Efter avslutad kurs kan du också se vilken nivå som våra ledare rekommenderar som nästa steg när du loggar in på bokningssidan. I SportAdmins medlemsapp och på ditt barns diplom kan du se de utmärkelser ditt barn har uppått.

Får barnen bada före/efter simskolan ?

Nej. Vi hyr bassäng och banor under ert lektionstillfälle, därför kan ni endast bada utanför lektionstid om ni har löst eget inträde till badet.

Vad händer på avslutningen ?

Vid det sista lektionstillfället kommer barnen att få visa sina kunskaper genom lek och glädje. Vi avslutar terminen med mycket lek, diplom och glass!